Tasa-arvo, yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus, solidaarisuus, kestävä kehitys, monikulttuurisuus, onnellisuus sekä vapaus.