Alpha Aid & Travel Ry

Yhdistyksen taustat ja lähtökohdat löytyvät niistä lukuisista reissuista, mitä olen elämäni aikana saanut tehdä, sekä sosiaalialan työn kautta koetuista tilanteista ja havainnoista ihmisten elämissä. Yhtenä suurempana kokonaisuutena mainittakoon Kapua Etiopia 2014-hanke, missä sain kunnian olla mukana seikkailija-hyväntekijän roolissa. Kapuan arvot ja sen hieno sekä arvokas työ tekivät suuren vaikutuksen, mutta erityisesti Kapuan lähtökohdat yhden naisen projektina saivat aikaan oivalluksen, että itsekin haluaisin toteuttaa jotain vastaavaa.

Reissuillani olen nähnyt ja kokenut palasen maailman monimuotoisuudesta, mikä on laajentanut maailmankuvaani ja muokannut arvopohjaani sellaiseksi kuin se tällä hetkellä on. Planeettamme on valtavan upea ja kaunis, ihmiset ympäri maailmaa ovat hyväntahtoisia ja arvokkaita, mutta tästä huolimatta ihmisten, yhteisöjen ja kansojen huomattava ja silmiinpistävä eriarvoisuus ja epäoikeudenmukaisuus ovat valitettavan todellisia. Omat ja ympäri maailmaa asuvien ihmisten lähtökohdat elämään ovat niin erilaiset, että sitä on vaikea ja jopa mahdotonta ymmärtää. Se vetää nöyräksi, mutta samalla äärimmäisen kiitolliseksi omaa synnyinmaata kohtaan.

Sosiaalialan työtä tehdessäni olen kohdannut ihmisten epätoivon ja ahdingon. Suomen ainutlaatuisesta sosiaaliturvajärjestelmästä ja hyvinvointivaltion statuksesta huolimatta ihmiset ajautuvat täälläkin elämäntilanteisiin, missä he kokevat onnettomuutta, yksinäisyyttä sekä turvattomuutta. Ympäri maailmaa esiintyvän eriarvoisuuden, epätasa-arvon ja epäoikeudenmukaisuuden sekä kotimaassamme tapahtuvan syrjäytymisen, epätoivon ja ahdingon seuraukset päätyvät aina ihmiseen. Ihmiset ympäri maailmaa ovat pohjimmiltaan samanlaisia ja yhtä arvokkaita, tunne omasta elämästä, sen onnellisuudesta tai onnettomuudesta ovat yhtä merkittäviä ja todellisia, olivat ympäristö ja lähtökohdat millaisia tahansa.

Kyseisten globaalien ja yhteiskunnallisten ilmiöiden syyt ja seuraukset päätyvät aina meihin pieniin ihmisiin, mutta onneksemme myös niiden ratkaisut. Meidän jokapäiväisillä teoilla, valinnoilla, sanoilla ja ajatuksilla on suunnaton merkitys. Niillä muutamme maailmaa tavalla, jota emme välttämättä pysty näkemään ja ymmärtämään, mutta ne vaikuttavat ympärillämme olevien ihmisten kokemukseen elämästä, maailmasta ja ympäristöstä, siihen onko se positiivinen vai negatiivinen. Hyvyydellä ja hyvän tekemisellä saamme aikaan hyviä asioita ympärillämme. Yksi ihminen voi vaikuttaa ja saada aikaan muutosta, tapoja on monenlaisia. Tärkeintä on tekeminen, kukin omalla tavallaan.
– Tero Mäkinen

Yhteystiedot

Dictator
Tero Mäkinen
+358 40 761 3153
tero.makinen@alphaaidandtravel.fi

Miami Vice President
Juha Koivula
+358 44 551 2822
juha.koivula@alphaaidandtravel.fi

Secretary of Everything
Aapo Kivenmaa
+358 40 735 9068
aapo.kivenmaa@alphaaidandtravel.fi