Olla toimiva, tehokas ja luotettava yhdistys. Toimiva ja tehokas niin, että mahdollisimman vähällä vaivalla ja työllä saadaan mahdollisimman paljon hyvää ja kehitystä aikaan. Luotettava niin, että yhdistyksen tukijat ja kannattajat voivat uskoa ja luottaa siihen, että heidän antamansa tuki kohdennetaan esitetyllä ja sovitulla tavalla.

Olla pieni, marginaalinen, helppo ja hauska ruohonjuuritason kehitys- ja vaikuttamistyötä tekevä yhdistys, mikä perustajilleen ja tukijoilleen pienillä panostuksilla saa isoja asioita aikaan avun tarpeessa oleville ihmisille sekä omalla tavallaan vaikuttaa yhteiskuntaan, globaaliin kehitykseen sekä ihmisten hyvinvointiin.