Pitkään suunniteltu ja valmisteltu reissumme, Ladalla Karjalaan, on peruttu. Pandemiasta, Ukrainan konfliktista sekä sittemmin Venäjän aloittamasta hyökkäyksestä ja sodasta johtuen matkan tavoitteet, tarkoitus ja toteutus eivät onnistuneet, eivätkä olisi onnistuneet riittävällä ja toivotulla tasolla. Kohtasimme käytännön ongelmien lisäksi myös eettisiä pulmia.

Yksi ja merkittävä peruuntumiseen vaikuttanut tekijä oli se, että pandemian, konfliktin ja sodan aiheuttaman epävarmuuden vuoksi emme onnistuneet riittävällä tavalla ja tarkkuudella sopimaan hyväntekeväisyyteen kerättyjen ja lahjoitettavien varojen suuntaamisesta ja kohdentamisesta suunniteltuihin kohteisiin. Yllä mainituista syistä sekä me, että kontaktimme Karjalassa olivat eräällä tavalla lamaantuneita ja passiivisia, emmekä epävarmassa ja vaikeassa tilanteessa onnistuneet yhteistyössämme. Tästä vastuun kannamme kuitenkin me itse. Jo pitkään jatkunut ja loppua kohden vain kasvanut epävarmuus ja -tietoisuus vaikuttivat myös meidän motivaatioon sekä toimeliaisuuteemme. Toinen reissun peruuntumiseen suuresti vaikuttanut tekijä oli se perustavanlaatuinen takaisku, kun emme hankkimallamme Lada Nivalla olisi missään tapauksessa Karjalaan päässeet. Suomen ja Venäjän raja on jo pitkään ollut kiinni autoliikenteeltä, eikä muutosta tähän ole näkyvissä. Tämä olisi pakottanut junailemaan itsemme Viipuriin ja muuttamaan sitä kautta reissu- ja reittisuunnitelmaamme radikaalisti. Kolmantena merkittävänä tekijänä mainittakoon erittäin kriisiytyneen ja vakavoituneen Ukrainan tilanteen ja erityisesti Venäjän hallinnon tuomittavan roolin aiheuttamat turvallisuuskysymykset sekä eettiset ristiriitaisuudet.

Yhtä kaikki, tiivistetysti, reissun suunnitteluun ja toteutukseen liittyi liian paljon muuttujia sekä epävarmuus- ja riskitekijöitä, joiden johdosta päädyimme tähän raskaaseen ja valitettavaan lopputulokseen.

Suomalaiset, koko Eurooppa sekä laajasti myös muu maailma ovat varmasti huolestuneina seuranneet Ukrainan tapahtumia. Olemme huolestuneina seuranneet myös sitä, minkälainen asenneilmapiiri on syntymässä, tai mahdollisesti jo syntynytkin. Haluamme korostaa tässä sitä, että Venäjän kansa ja tässä yhteydessä varsinkin ihmiset Karjalassa ovat eri asia kuin Putinin hallinto, jonka toiminta voidaan yksimielisesti tuomita. Alpha Aid & Travel:n sekä Sudenlehti Art n Science:n keräämille varoille sekä toteuttamille lahjoituksille olisi varmasti ollut tarpeensa ja perustelunsa myös Karjalassa. Karjalaisuus sekä Karjalan kulttuuri ja historia ovat edelleen kiehtovia, mielenkiintoisia ja tärkeitä asioita tutkittavaksi ja koettavaksi. Mutta nyt, sen sijaan että pohtisimme, toteutuuko matka tulevaisuudessa, olemme päättäneet suunnata ja kohdistaa kerätyt varat Ukrainan sodasta kärsiville siviileille.

Ukrainalaiset ovat joutuneet lähtemään kodeistaan. Pulaa on vedestä, lääkkeistä ja elintarvikkeista. Naisia ja lapsia on liikkeellä ja paossa kohti turvaa. Humanitäärinen kriisi on lähellä. Tarkempi lahjoituskohde tai -kohteet selviävät myöhemmin, kunhan löydämme sopivan yhteistyökumppanin. Selvää on, ettei kohteeseen tällä kertaa matkusteta. Tämän poikkeuksen lisäksi Alpha Aid & Travel rikkoo toistakin perusperiaatettaan, kun kerättyjä varoja ei lopultakaan kohdisteta ja suunnata ennalta esitettyyn ja ilmoitettuun maahan/alueeseen/kohteeseen, mutta tässä poikkeavassa ja kriisiytyneessä tilanteessa uskomme ja toivomme poikkeavuuksien olevan ymmärrettäviä ja hyväksyttäviä.

Ladalla Karjalaan – reissua valmisteltiin pitkään ja varoja kerättiin jälleen First Aid For Mortals – hyväntekeväisyystapahtumalla, muutamilla hyväntekeväisyysiltamilla, joulupukkeilulla sekä yksityishenkilöiden ja yritysten merkittävillä lahjoituksilla. Nöyrästi kiitämme kaikkia osallistujia ja lahjoittajia! Saimme yhdessä teidän kanssanne kasaan mahtavat ~2500 euroa ja summa tullaan täysimääräisesti lahjoittamaan Ukrainan sodasta kärsiville siviileille.

Meillä kaikilla on varmasti suuri tarve ja halu auttaa Ukrainaa ja sodasta kärsiviä viattomia siviilejä. Tällä hetkellä ja toistaiseksi kannattaa suosia isoja tunnettuja toimijoita, joilla on kokemusta, osaamista ja resursseja kriisialueiden tukemiseen ja siellä toimimiseen. Alpha Aid & Travel pyrkii löytämään sopivan ja luotettavan ruohonjuuritason toimijan, jonka kanssa ryhtyä yhteistyöhön. Yksityishenkilöinä olemme mekin lahjoittaneet edellä mainituille tunnetuille toimijoille ja suosittelemme lukijoille ja seuraajille samaa. Alpha Aid & Travel ei aloita uutta varainkeruuprojektia Ukrainan kohdalla vaan vain uudelleenohjaa jo kerätyt varat sopivaksi valitsemalleen toimijalle, mitä kautta ne sitten ohjautuvat hyvään ja toivottuun tarkoitukseen.

 

Haikein ja surullisin mielin, mutta nöyrin kiitoksin ja parempaan tulevaisuuteen uskoen,

Tero Mäkinen, Alpha Aid & Travel Ry

Jussi Sudenlehti, Art n Science

Aapo Kivenmaa, huoltopäällikkö