19.3.2018 matkaan takaisin Mosambikiin, reilu vuosi edellisen visiitin jälkeen. Jos viimeksi kyse oli omasta henkilökohtaisesta reissusta, niin nyt mennään Alpha Aid & Travel Ry:n puolesta, toki perinteisempää reissaamista unohtamatta. Kyseessä on siis yhdistyksen ensimmäinen sen perimmäiseen tarkoitukseen perustuva avustusreissu. Reissuja olen tehnyt, ja tulen toivottavasti tekemään jatkossakin, mutta yhdistyksen tarkoituksena on nimenomaan yhdistää tähän pienimuotoinen hyväntekeminen. Vielä viime vuoden eteläisen Afrikan kierroksella se ei sopinut kätevästi omiin reissusuunnitelmiin, mutta Mosambik jäi jo silloin ajatuksiin ja tarve nopeahkolle paluulle heräsi.

Jo ennen viime vuoden reissua sain omien kontaktieni kautta vinkin suomalaisesta Abilis-säätiöstä, jonka toiminta perustuu vammaisten ihmisten tukemiseen kehitysmaissa. Mosambik sattui olemaan yksi Abiliksen kohdemaista Afrikassa, mikä loi luontevan pohjan yhteistyölle. Abilis kiinnostui mahdollisesta yhteistyöstä ja sitä viriteltiinkin jo Mosambikissa ensimmäistä kertaa ollessani. Kuten jo aikaisemmin todettu, omasta huolimattomuudestani, ajan ja suunnittelun puutteesta sekä silloisen reissaamisen henkilökohtaisista motiiveista johtuen konkreettinen yhteistyö ei vielä silloin toteutunut, mutta hyvään alkuun pääsimme.

Syksy toi uuden mahdollisuuden, kun kesäilyn jälkeen kokoonnuimme yhteen ja päätimme yhteistyön aloittamisesta. Se lähti liikkeelle yhdistyksen toiminnan, tarkoituksen ja periaatteiden esittelystä sekä Abilis-säätiön Mosambikin toiminnan ja kontaktien avaamisesta. Abilis toimitti yhdistykselle listauksen heidän omista aikaisemmista projekteistaan ja yhteyksistään Mosambikissa. Näistä yhdistys valitsi sijainniltaan, toiminnaltaan ja tarkoitukseltaan itselleen sopivimmat paikallistason toimijat. Paikallistason toimijoihin otettiin yhteys Abiliksen Mosambikin fasilitaattorin avustuksella ja heille esiteltiin tällainen yhteistyömahdollisuus. Paikallistason toimijoilta pyydettiin konkreettisia ehdotuksia ja toiveita avustuskohteiksi. Alpha Aid & Travel Ry:n toiveena oli, että ehdotusten ja toiveiden pitäisi olla paikallisten vammaisten ihmisten elintasoa kehittävää, esimerkiksi toimeentulon tai koulutuksen muodossa.

Tämä vaihe prosessissa kesti lopulta yllättävänkin pitkään ja vasta vuodenvaihteen jälkeen suunnitelma ja konkreettinen avustukohde alkoivat muodostumaan. Alkuperäinen ajatus kuitenkin oli, että nyt tapahtuva avustusreissu olisi toteutunut jo aikaisemmin talvella. Prosessin venymiseen vaikuttavia tekijöitä olivat oma kokemattomuus sekä ajoittaiset kommunikaatiokatkokset Mosambikiin.

Lukuisten sähköpostikeskustelujen ja niiden välityksellä tehtyjen kysymysten ja selvitysten jälkeen lopulliseksi avustuskohteeksi valikoitui Manican maakunnassa sijaitsevan paikallisyhdistyksen(Wilton Zvirema association) puusepänverstaan toiminnan kehittäminen ja tukeminen materiaalien hankinnalla sekä 12 ihmisen(6 naista, 6 miestä) valmennuksella. Puusepänverstaan tavoitteena on kiinteän ja vakaan toimeentulon hankkiminen paikallisille vammaisille ihmisille sekä tietysti heidän voimaannuttaminen sekä osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan.

Puusepänverstaalle hankitaan työkaluja ja -välineitä, puumateriaalia sekä valmennetaan paikallisyhdistyksen jäseniä työskentelemään verstaalla. Alpha Aid & Travel kustantaa siis materiaalit, valmennuksen sekä siihen sisältyvät kuljetus-, ruokailu, materiaalikustannukset sekä valmentajan palkkion. Tämän lisäksi yhteistyöprojektin paikallishallinnolle(projektipäällikkö, sihteeri yms.) maksetaan pienet palkkiot. Projektin hallinnointi on yksi tapa kouluttaa ja opettaa vammaisille ihmisille osallisuutta ja vaikuttamista yhteiskunnallisiin asioihin.

Yhteistyöprojektin kustannusarvio on noin 2500€, tarkka ja päivitetty budjetti on vielä työn alla muutaman avoinna olevan kysymyksen vuoksi. Kustannukset koostuvat siis materiaaleista, valmennuksesta sekä yhteistyöprojektin paikallishallinnon palkkioista. Käytännössä kaikki yhdistykselle tähän mennessä lahjoiteut varat sijoitetaan kyseiseen yhteistyöprojektiin. Ja jos jotain jää viivan päälle, se ohjautuu sitten seuraavaan projektiin. Kertaamisen arvoinen asia on se, ettei yhdistyksen varoja käytetä omiin matkakustannuksiini, vaan ne kiinnitetään kaikki itse tarkoitukseen, eli hyväntekemiseen. Huomionarvoista on myös se, ettei kustannuksia mahdollisesti kasvattavia välikäsiä ole mukana ja näin ollen ylimääräisiltä lisäkustannuksilta on vältytty.

Yhdistys tulee julkaisemaan yhteistyöprojektin tarkat kustannukset niiden selvittyä sekä laittamaan yhteistyöprojektiin liittyvät dokumentit verkkosivuilleen. Näiden lisäksi yhdistys haluaa korostaa toiminnan läpinäkyvyyttä julkaisemalla ensimmäisen tilikautensa tilinpäätöksen, jahka se saadaan valmiiksi. Yhteistyöprojektista Mosambikiin tullaan kirjoittamaan edelleen ja tuleva matka dokumentoidaan mahdollisimman kattavasti, allekirjoittaneen rajallinen tietotaito huomioiden. Paikallisyhdistys tulee laatimaan yhteistyöprojektista loppuraportin ja -selvityksen, mikä luonnollisesti julkaistaan myös.

Yksi iso kysymys, mikä usein liittyy hyväntekeväisyyteen ja kehitysyhteistyöhön, on annetun tuen vaikuttavuus ja jatkuvuus. Täysin varmaa vastausta näihin kysymyksiin ei luonnollisestikaan pysty antamaan, mutta ajatuksena taustalla on koko ajan ollut se, että avustuskohteen pitäisi olla sellainen, jolla saadaan konkreettinen hyöty aikaan ja jolla on mahdollisuuksia jatkua yhteistyöprojektin jälkeenkin. Matkalla Mosambikiin tätä ei pysty varmistamaan, mutta varojen sovitunmukaisen käytön ja suunnitelman mukaisen toiminnan kylläkin. Valvonnan ja dokumentoinnin lisäksi matkan tarkoituksena on tutustua siihen eliympäristöön ja kulttuuriin, missä paikallisyhdistys toimii sekä niihin ihmisiin, joiden elämiin yhteistyöprojekti vaikuttaa.

Muutamia kysymyksiä yhteistyöprojektiin liittyen on vielä avoinna, kuten vierailun tarkka ohjelma ja aikataulu, edelläkin mainittu tarkka ja päivitetty kustannusarvio, valmennuksen järjestäjä/pitäjä sekä yhteistyöprojektin paikallishallinnon henkilöiden asema suhteessa paikallisyhdistykseen. Seuraava blogipäivitys julkaistaan vielä ennen matkaa, mikä jo todennäköisesti, ja toivottavasti antaa vastaukset avoimena oleviin kysymyksiin.

Yhdistys haluaa tässä kohtaa kiittää kaikkia niitä yksityisiä ihmisiä sekä muutamia yhteisöjä ja yrityksiä, jotka ovat tehneet valinnan ja lahjoittaneet yhdistykselle. Haluan ajatella, että hyväntekoon tarkoitetun taloudellisen tukenne lisäksi olette lahjoittaessanne tehneet valinnan tukea myös yhdistyksen tavoitteita ja arvomaailmaa. Taloudellinen tuki on edellytys yhdistyksen hyväntekemiselle, eli avun tarpeessa olevien ihmisten tukemiselle, mutta yhdistyksen toiminnan ja aatteen ylläpitämiselle vieläkin tärkeämpää on se henkinen ja periaatteellinen tuki, jonka olen teiltä saanut. Iso kiitos kuuluu myös Abilikselle, joka on tarjonnut resurssejaan yhdistyksen avuksi. Kiitos!

-Tero Mäkinen-