Niin, mikäs h******n Alpha Aid & Travel Ry? Niinpä. Sivujen julkistamisen jälkeen tätä on kyselty paljon! Itsekin sitä vielä ajoittain mietin ja tarkennan, vaikka kyseessä onkin oma tuotos, mikä on jo pitkään muhinut mielessäni. Kyseessä on idea ja visio, mikä nyt syksyllä konkretisoitu tällaiseen muotoon. Vaikka yhdistys onkin alkujaan ja edelleen oma ja henkilökohtainen projektini, yksin en tätä olisi saanut alkuun. Kiitos Juha ja kiitos Aapo! Tsekatkaa tyyppien tittelit yhteystiedoista!

Reissuilla ja työssä tehtyjen havaintojen, kokemusten ja oivallusten myötä on itselleni syntynyt kasvava halu ja tarve tehdä jotain, jotain yleishyödyllistä, vaikuttavaa ja itselleni luontevaa, mutta ennen kaikkea jotain hyvää, jotain mikä kasvattaa ihmisten hyvinvointia, laajentaa ihmisten maailmankuvaa sekä kannustaa ihmisiä tekemään ja toteuttamaan. Tästä halusta ja tarpeesta muodostui ensin toiminnan tarkoitus ja tavoite, minkä myötä syntyi idea yhdistyksen perustamisesta tarkoituksen ja tavoitteen tukemiseksi ja toteuttamiseksi. Yhdistyksen toimintaa, tarkoitusta ja tavoitteita ohjaavat arvot, mitkä kumpuavat omasta arvopohjastani sekä ajan myötä syntyneestä maailmankuvastani.

Itseäni siteeraten, Alpha Aid & Travel on rekisteröity aatteellinen yhdistys, joka painii kehitysyhteistyön, hyvän tekemisen, matkailun, ympäristön ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen alasarjoissa. Kyseiset teemat olivat tiedossa jo yhdistystä perustettaessa, sillä ne ovat itselleni tärkeitä ja luontevia elementtejä elämässä. Matkustaessaan ympäri maailmaa yhdistys tulee tekemään ruohonjuuritason kehitysyhteistyötä kohdemaan paikallisten toimijoiden kanssa. Ideana on toteuttaa kehitysyhteistyötä mahdollisimman konkreettisella ja luotettavalla tavalla niin, että yhdistykselle tätä varten kerätyt varat kohdennetaan täysimääräisesti valittuun kohteeseen.

Yhdistys tulee sivuillaan julkaisemaan myös blogia, minkä teemoina vaihtelevat matkailu, ympäristö, kehitysyhteistyö, vaikuttaminen, yhteiskunnalliset kysymykset sekä tietenkin reissukokemukset. Blogin tarkoituksena on ennen kaikkea ihmisiin vaikuttaminen sekä yhdistyksen toiminnan ja arvojen jakaminen. Kirjoitusten laatu ja säännöllisyys(tai epäsäännöllisyys) ovat suoraan verrannollisia omaan fiilikseen ja reissutilanteeseen, joten olkaamme joustavia ja kärsivällisiä. Suhteeni kirjoittamiseen on vähintäänkin ristiriitainen, se on helppoa mutta vaikeaa, nopeaa mutta hidasta. Blogin kirjoittamisen suurimpina inspiraation lähteinä toimivat kuitenkin jakaminen ja vaikuttaminen.

Tulevaisuudessa mukaan yhdistyksen toimintaan tulee, toivottavasti, retkeily- ja seikkailukasvatustoiminta. Tätä silmällä pitäen olen itseäni kouluttanut ja tulen edelleen kouluttamaan. Retkeily- ja seikkailukasvatustoiminnassa olennaista on edelleen hyvän tekeminen sekä ihmisten hyvinvoinnin kasvattaminen ja sitä tullaan kohdistamaan erityisesti marginaalissa ja syrjäytymisvaarassa eläviin ihmisiin.

Alpha Aid & Travel Ry painii myös sosiaalisen median raskaissa sarjoissa. Kuvia jaetaan Instagramissa, facebookissa taas blogikirjoituksia, ajankohtaisia tunnelmia sekä muiden tuottamia julkaisuja. Sosiaalisen median lisäksi lähes kaikki yhdistyksen toiminnassa ja ylläpitämisessa on allekirjoittaneelle uutta ja jännittävää, pelottavaakin. Ainostaan matkailusta uskallan jo sanoa tietäväni jotain, ehkä enemmänkin.

Mutta ihmiset, heittäytykää! Olkaamme epävarmoja ja haavoittuvaisia, mutta toimikaamme silti! Tällä hetkellä olen itse heittäytynyt Ruotsin risteilylle Afrikkaan, Tukholman kautta.
Kesään asti mennään eteläisessä Afrikassa. Go!

-Tero Mäkinen-